Thuis in een handomdraai beschikken over drinkbaar water, gas en elektriciteit is het dagelijks volstrekke van een mirakel waarover niemand zich nog vragen stelt, maar nochtans… onder onze voeten loopt een dicht netwerk van onzichtbare leidingen dat fluÔden
vanaf de bodem der zeeŽn of uit het diepste der aarde tot aan onze woningen brengt en afvalwater via de riolering afvoert.
Dit alles op een economische, veilige en betrouwbare wijze.

Hydrogaz plaatst leidingen voor de distributie van gas en drinkwater, rioleringen en collectoren, uitermate belangrijk voor het moderne comfort, de hygiŽne en de gezondheid.

Bouwen, uitbreiden en onderhouden van deze infrastructuur vereist vakbekwaamheid en het beheersen van de technologie. Dit is het beroep van de medewerkers van Hydrogaz, die op deze wijze met fierheid bijdragen tot de ontwikkeling en de leefbaarheid van hun regio.

© System G

HYDROGAZ,

maakt werk

van het essentiŽle

maakt werk

van het onzichtbare